För mig är det ett stort ansvar att ta valpar, dels gentemot vår fantastiska ras men även gentemot kommande valpar och nya lyckliga schappeägare. Det är gammalt och förlegat att en tik mår bättre av att få en kull valpar. Alla tikar/hanar är inte lämpliga att gå i avel.

Röntgen

De hundar som ska gå i avel ska vara HD & Ed röntgade med antingen A el B på höfter och Ua på Ed. Då utländska hanar används undantas detta då det inte är så vanligt än att det är röntgade, men jag strävar även där efter hanar med känd HD, Ed.

Ögon

Hundarna som ska gå i avel ska vara ögonlysta inom 1 år innan parning. Blodprov för genen gPra ska tas för att se om de är bärare av denna. Beteckningen ++ visar att hunden inte är anlagsbärare,  +- anlagsbärare men utvecklar ej sjukdomen. Dessa hundar ska paras med icke anlagsbärare för att förhindra att hunden utvecklar sjukdomen. Har hunden -- skall den inte användas i avel.

Exteriör

Rasstandarden är ett viktigt verktyg i avelsarbetet för att få rastypiska Schapendoes.

Tiken och Hanen ska vara utställda med lägst Exc på officiell utställning ett och annat Ck (certifikatkvalite`) är också välkommet. 

Mentalitet

Tiken/hanen som ska gå i avel ska ha uppnått en såväl exteriör som mental mognad innan den sätts i avel. De tikar (födda 2017 och framåt) ska vara BPH beskrivna och en eftersträvan är ju att de hanar utifrån som används i avel  även de är BPH beskrivna. Naturligtvis är rasstandarden ett lika värefullt verktyg vad gäller mentalitet som hundens exteriör.

Avelsbedömning

Hundarna bedöms av rasspecilalist vilket innebär att man på synar hunden riktigt i "sömmarna" och bedöms på 36 detaljer.